Võistlustel selgitati välja Eesti parimate hooldustöötajatega hoolekandeasutused 

31. oktoober 2023

← Kõik sündmused

Pressiteade

31.10.2023

Võistlustel selgitati välja Eesti parimate hooldustöötajatega hoolekandeasutused 

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimunud hooldustöötajate seitsmendat korda toimunud üle-eestilistel kutsevõistlustel osales kokku 15 meeskonda üle Eesti. Võistluste üldvõitjaks tunnistati Alutaguse Hoolekeskuse hooldustöötaja Diana Dudina.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo rõhutas oma tervituskõnes hooldustöötaja töö keerukust, suhtlemisoskuste vajalikkust ning vajadust ennast pidevalt arendada ja õppida. “Asjakohane abi, tugi ja igapäevased tegevused aitavad inimestel toime tulla ja edasi lükata murede ja kõrvalabi suurenemise vajadust. Kliendi ja tema pere jaoks parimate lahenduste leidmine eeldab kliendi tundmist, tema vajaduste hindamist, sobilike tegevuste planeerimist ja ka nende läbiviimist, keeruliste situatsioonide lahendamist ning õigeid töövõtteid ehk sobivaid isikuomadusi, professionaalseid teadmisi ja oskuseid,” tõdes Riisalo. Minister tunnustas Tartu linna, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda võistluste korraldamise eest.

“Hooldustöötaja amet on üha keerukamaid oskusi nõudev ning üha kasvava nõudlusega amet. Vananevas ühiskonnas elades on aga meil kõigil ootus isikukeskse, kvaliteetse ja kättesaadava teenuse järele,” tõdes Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja esimees Maire Koppel. “Mitte kunagi varem pole meil olnud võistlustel nii suurt publikut, kes on soovinud tulla võistlejaid jälgima. Mul on väga hea meel, et see võistlus on aastatega üha populaarsust kogunud.”

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja, võistluse peakohtunik Tiina Uusma rääkis, et hooldustöötajaks saab õppida üle Eesti kokku seitsmes koolis. “See on amet, mida tihti asutakse õppima veidi küpsemas eas, näiteks siis kui oma lähedane hooldamist vajab – õigete võtete omandamine on hooldaja töös vajalik nii kliendi kui ka hooldaja enda tervise hoidmisest lähtuvalt,” tõdes ta. “Pean väga tähtsaks sellise vanusepiiranguta võistluse toimumist, kus saavad oma teadmisi ja oskuseid proovile panna erinevas vanuses inimesed. See innustab iga selle eriala esindajat end üha edasi arendama.”

Hooldustöötajate kutsevõistluste eesmärk on väärtustada hooldaja ametit, mis ei ole tööturul väga atraktiivne, kuid mille järele on aina suurem vajadus. Võistlustel osales tänavu 14 hooldekodu ja üks koduhooldusteenuse osutaja, kokku 30 võistlejat.

Võistluse praktilises ehk individuaalses osas anti võistlejatele situatsiooniülesanne, kus oli kirjeldatud hooldekodu klienti. Ühel võistlejal tuli mängida klienti, teisel aga lahendada etteantud ülesannet. Individuaalarvestuses sai võistlustel parima tulemuse SA Alutaguse Hoolekeskuse hooldustöötaja Diana Dudina. Alutaguse Hoolekeskus kui võistluste üldvõitja sai ka järgmiste võistluste korraldamise au.

Võistluse teoreetilises ehk meeskondlikus osas pidid võistlejad (kaks inimest ühest hooldekodust) koos välja mõtlema ja koostama hooldusplaani, kus püstitati kliendile hooldusteenuse osutamise eesmärgid, vastavad tegevused ja nende sagedus. Lisaks tuli võistlejatel vastata hooldusplaani koostamist puudutavatele küsimustele. Meeskondlikult võitsid AS Koeru Hooldekeskuse hooldustöötajad Annely Ilomets ja Küllike Timm.

Võistlustel osalesid järgnevad asutused: Tootsi Hooldekodu, SA Alutaguse Hoolekeskus, Tartu Eluringikeskus OÜ, Aktsiaselts Koeru Hooldekeskus, MTÜ Paju Pansionaadid, Kihelkonna hooldekodu, Vändra Alevi Hoolekandekeskus, AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus Põltsamaa Kodu, Häädemeeste Eakate Kodu, Piigaste Südamekodu, Pärsti Pansionaat, OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskus “Elukaar”, Ahula Pansionaat OÜ, SA Läänemaa haigla hooldekodu, Estkeer OÜ.

Võistluse galerii: https://drive.google.com/drive/folders/1Xwt_BF343TXSmmnwa8c3eYOHjNd1PQei?usp=sharing

Fotod: Riina Laurson

Täiendav informatsioon

Maire Koppel                                                               Marilin Vaksman

Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja                  Benita Kodu AS

esimees                                                                        VII hooldustöötajate kutsevõistluse korraldaja ja VI hooldustöötajate kutsevõistluste võitja esindaja

tel: 515 9123                                                               tel: 5071406

e-post: maire@iseseisev-elu.ee                               e-post: marilin.vaksman@benita.ee