Kontaktid

Üldinfo: info@esjn.ee


Kontaktvorm
Juhatus


Maire Koppel
juhatuse esimees

info@iseseisev-elu.ee
+372 515 9123

Osalemine sotsiaalministeeriumis aktiivse vananemise strateegia väljatöötamisel, koosolekute kokkukutsumine

Aseesimehed


Kalju Sinisalu

reisikoos@gmail.com
+ 372 504 0835

Rünno Lass

rynno.lass@gmail.com
+372 508 2957

Suhtlemine välispartneritega, väliskonverentsid

Juhatuse liikmed


Heili Burmeister

heili.burmeister@gmail.com
+372 517 2057

Infovahetus, kodulehe haldus, esindaja sotsiaalministeeriumi juures tegutseva Vanemaealiste poliitika komisjoni töös

Hille Volberg

hillevolberg@gmail.com
+372 506 0132

Koostöö sotsiaalministeeriumiga seaduseelnõude ettevalmistamisel

Marilin Vaksman

marilin.vaksman@benita.ee
+372 507 1406

Hoolekandeasutuste ja – töötajate autasustamine

Kristiina Ets

kristiina.ets@hoolekeskus.ee
+372 513 0406

Koostöö sotsiaalministeeriumiga seaduseelnõude ettevalmistamisel, sponsor- ja toetussummade hankimine, ESTA (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon) hooldustöötaja kutsete kutsekomisjoni liige