Kontaktid

Üldinfo: info@esjn.ee


  Kontaktvorm
  Juhatus


  Maire Koppel
  juhatuse esimees

  info@esjn.ee
  +372 515 9123

  Osalemine sotsiaalministeeriumis aktiivse vananemise strateegia väljatöötamisel, koosolekute kokkukutsumine

  Aseesimehed


  Heili Burmeister

  heili.burmeister@gmail.com
  + 372 517 2057

  Infovahetus, kodulehe haldus, esindaja sotsiaalministeeriumi juures tegutseva vanemaealiste strateegilise partnerluse võrgustiku töös

  Marilin Vaksman

  info@benita.ee
  +372 507 1406

  Osalemine erialaorganistatsioonides, esindaja valdkondlikes töörühmades (tervishoid, dementsuse kompentents)

  Juhatuse liikmed


  Ingrit Soomere

  hageribyroo@gmail.com
  +372 5620 4551

  Koosolekute korraldamine, protokollimine

  Mare Pariis

  tarvastu@gmail.com
  +372 5341 2500

  Koostöö sotsiaalministeeriumiga seaduseelnõude ettevalmistamisel

  Kalju Sinisalu

  reisikoos@gmail.com
  +372 504 0835

  Koostöö sotsiaalministeeriumiga seaduseelnõude ettevalmistamisel

  Kristiina Ets

  kristiina.ets@hoolekeskus.ee
  +372 513 0406

  Välissuhted. Koostöö sotsiaalministeeriumiga seaduseelnõude ettevalmistamisel, ESTA (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon) hooldustöötaja kutsete kutsekomisjoni liige