Kontaktid

Üldinfo: info@esjn.ee


  Kontaktvorm
  Juhatus


  Maire Koppel
  juhatuse esimees

  info@iseseisev-elu.ee
  +372 515 9123

  Osalemine sotsiaalministeeriumis aktiivse vananemise strateegia väljatöötamisel, koosolekute kokkukutsumine

  Aseesimehed


  Kalju Sinisalu

  reisikoos@gmail.com
  + 372 504 0835

  Rünno Lass

  rynno.lass@gmail.com
  +372 508 2957

  Suhtlemine välispartneritega, väliskonverentsid

  Juhatuse liikmed


  Heili Burmeister

  heili.burmeister@gmail.com
  +372 517 2057

  Infovahetus, kodulehe haldus, esindaja sotsiaalministeeriumi juures tegutseva Vanemaealiste poliitika komisjoni töös

  Hille Volberg

  hillevolberg@gmail.com
  +372 506 0132

  Koostöö sotsiaalministeeriumiga seaduseelnõude ettevalmistamisel

  Marilin Vaksman

  marilin.vaksman@benita.ee
  +372 507 1406

  Hoolekandeasutuste ja – töötajate autasustamine

  Kristiina Ets

  kristiina.ets@hoolekeskus.ee
  +372 513 0406

  Koostöö sotsiaalministeeriumiga seaduseelnõude ettevalmistamisel, sponsor- ja toetussummade hankimine, ESTA (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon) hooldustöötaja kutsete kutsekomisjoni liige