Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda

ESJN ühendab Eesti hooldekodusid, korraldab täiendõppusi ja üritusi, osaleb
kutsestandardite väljatöötamises ning autasustab parimaid sotsiaaltöötajaid.

Astu liikmeks

Uudised ja teated

  • ESJN III üle-eestilised hooldustöötajate kutsevõistlused toimuvad 27.10.2017 Eidaperes Vaata lähemalt
  • Meie veebileht sai uue ja värske ilme! Kommentaarid  ja ettepanekud on igati oodatud. Kõige lihtsam on need edastada kasutades tagasiside vormi.

Tutvustus

Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda (Association of Directors of Estonian Care Homes) on tänaseks Eestis kõige vanem sotsiaalvaldkonnas tegutsev organisatsioon, mis koondab enda alla erinevate hoolekandeasutuste juhid ja töötajad üle Eesti.

ESJNi eesmärgiks on parandada hooldusteenuste kvaliteeti, suurendada klientide rahulolu, tõsta töötajate kutseoskusi ja hoolekandesüsteemis opereerivate teenuseosutajate mainet ning kasvatada usaldust Eesti sotsiaalhoolekandesüsteemi vastu.

Partnerid

Arendame koostööd siseriiklikult ja rahvusvaheliselt. Meie partnerite hulka kuuluvad: Sotsiaalministeerium, Riigikogu Sotsiaalkomisjon, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assossatsioon, Eesti Kutsekoda, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž ja Tallinna Tehnikaülikool.