E.D.E

E.D.E. (European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly) on Euroopa hooldekodude erialane juhtide ühendus.

E.D.E. liikmeteks on 18 Euroopa riigi kohalike organisatsioonide juhid ja kokku hõlmab meie organisatsioon 23 rahvuslikku ühendust üle Euroopa.

Meil on hea meel tutvustada oma missiooni, eesmärke, püüdlusi ja anda ülevaade toimuvatest sündmustest E.D.E koduleheküljel. Kodulehel asuvate viidete abil on võimalik leida kontakt meie liikmeteks olevate rahvuslike ühendustega.
Vanemate inimeste hoolekanne Euroopas on viimasel ajal silmitsi mitmete demograafiliste muutustega, samuti peame vastu astuma olulistele sotsiaalsetele ning majanduslikele väljakutsetele, millega suudame toime tulla vaid üheskoos tegutsedes.

Tegutsemaks ühistel professionaalsetel alustel ning hoidmaks ära sotsiaalset “teisejärgulist” suhtumist vajame ühiseid kvaliteedistandardeid üle kogu Euroopa. Igale hoolt vajavale inimesele parimate olme- ja elamistingimuste loomine, aga ka hoolekandeasutustes töötavatele inimestele inimlikumate töötingimuste loomine on kaks peamist visiooni, mille nimel me kõik koos E.D.E.-s töötame!

Prof. Dr. Wilfried Schlüter
E.D.E President