ESJN juhatuse koosolek 08.09.2022, Paju mõisas

Koosolekul osalesid Maire Koppel, Marilin Vaksman, Heili Burmeister, Kalju Sinisalu, Mare Pariis, Kristiina Ets, Ingrit ja Sulev Soomere

Septerbrikuus kohtusid ESJN juhatuse liikmed Valgamaal, kus vastuvõtjaks oli ESJN juhatuse liige Kalju Sinisalu. Ta tutvustas ESJN juhatusele Paju Pansionaadi tegemisi.

Juhatus külastas Valgamaa Kutseõppekeskust, et üle vaadata 3.-04.novembril toimuvat Noor Meister 2022 hooldaja kutsemeistrivõistluste võistluspaik.

ESJN aitab antud võistluseid korraldada ja paljud ESJN liikmesasutuste juhid osalevad seal kohtunikena.

Päevakord
1. Juhatuse 09.06.22 toimunud koosoleku protokolli allkirjastamine
2. ESJN juhatuse liikmete toimetamised ehk mida me teinud oleme?
3. Liikmetasude laekumiste ülevaade
4. Kuidas ühtlustada erihoolekande- ja üldhooldusteenuse hindasid?
5. Mõtteid, ettepanekuid ja ideid järgmiste ESJN kutsemeistrivõistluste korraldamiseks, korraldajaks on Benita Kodu AS
6. Kodulehekülg ja postkast. Mis vajab uuendamist?
7. Viini reis, vajadusel info jagamine. Kellel ESJN juhatusest on võimalik osaleda E.D.E. koosolekul?
8. Jooksvad küsimused