Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja üldkoosolek

29. juuni 2021

← Kõik sündmused

Hea ESJN liige,

oled oodatud üldkoosolekule, mis toimub zoom keskkonnas (lingi koosoleku kohta tuleb Teie meili peale).

PÄEVAKORD:
1. Juhatuse ülevaade 2020. aasta tegevusest
2. 2020. aasta aruande kinnitamine
3. 2021. aasta eesmärkide ja eelarve kinnitamine
4. Muud küsimused

Vastavalt Mittetulundusühingute seaduse §21 lg (5) järgi: Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige. Mittetulundusühingu liikme esindaja võib üldkoosolekul osaleda ja hääletada, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri.
Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

Maire Koppel
Juhatuse esimees
ESJN
5159 123
info@esjn.ee