ESJN juhatuse koosolek septembris

8. september 2022

← Kõik sündmused

ESJN juhatuse liikmed kogunesid 08.09.2022 Paju Pansionaadis, kus vastuvõtjaks oli Kalju Sinisalu ESJN juhatuse liige ja Paju Pansionaadid MTÜ juhatuse liige.

Kalju Sinisalu tutvustas Paju Pansionaatide poolt pakutavaid teenuseid: ööpäevaringne erihooldusteenus, toetatud elamine-, toetatud töötamine-, igapäevaelu toetamise- ja väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus.

ESJN juhatus käis Valgamaa Kutseõppekeskuses, et tutvuda sealsete ruumidega, mida kasutatakse 03.-04. november Noor Meister 2022 raames hooldaja kutsemeistrivõistluste läbiviimiseks. Mitmed ESJN liikmesastutuste juhid või hooldus- ja õendusjuhid osalevad võistlustel kohtunikena.

Koosolekul osalesid: Maire Koppel, Marilin Vaksman, Heili Burmeister, Kalju Sinisalu, Mare Pariis, Kristiina Ets, Ingrit ja Sulev Soomere

Päevakord
1. Juhatuse 09.06.22 toimunud koosoleku protokolli allkirjastamine
2. ESJN juhatuse liikmete toimetamised ehk mida me teinud oleme?
3. Liikmetasude laekumiste ülevaade
4. Kuidas ühtlustada erihoolekande- ja üldhooldusteenuse hindasid?
5. Mõtteid, ettepanekuid ja ideid järgmiste kutsemeistrivõistluste korraldamiseks
6. Kodulehekülg ja postkast. Mis vajab uuendamist?
7. Viini reis,vajadusel info jagamine. Kellel ESJN juhatusest on võimalik osaleda E.D.E. koosolekul?
8. Jooksvad küsimused

Järgmine juhatuse koosolek toimub 06.10.22, vastuvõtja Mare Pariis.
ESJN üldkoosolek toimub 17.11-18.11.22 Tartus.