ESJN Üldkoosolek

29. aprill 2022,  kell 12:00

← Kõik sündmused

Ootame kõiki liikmeid ESJN üldkoosolekule, mis toimub Suure-Jaani Tervisekojas, aadressil: Pärnu tn 4, Suure-Jaani linn, Viljandimaa.

Päevakorras:
1. majandusaasta kokkuvõte
2. finantsolukorra ülevaade
3. juhatuse valimised
4. suvekooli ja kutsevõistluste info
5. külalisesineja “vabatahtlik seltsiline”, Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige Krista Pegolainen-Saar. Hooldekodude soov või/ja tahe vastu võtta vabatahtlikke seltsilis. Mis motiveerib!

Vastavalt Mittetulundusühingute seaduse §21 lg (5) järgi: Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige. Mittetulundusühingu liikme esindaja võib üldkoosolekul osaleda ja hääletada, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri.
Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

Pidulik õhtusöök algusega kell 17,00

Palun teatage oma osalusest hiljemalt 22.aprilliks, Kristiina Ets kristiina.ets@hoolekeskus.ee