IX Balti Kevadkonverents “ Eesti 100”. 100 aastat hoolekannet Eesti Vabariigis

10. mai 2018,  kell 10:00

← Kõik sündmused

V SPA konverentsikeskus Riia 2 Tartu Eesti
10. mai 2018 Tartu

Päevakava

9.30 saabujate registreerimine, kogunemine konverentsisaali
10.00-10.30 tervitused; hr. Urmas Klaas, Tartu linnapea, E.D.E. esindaja, Eesti
Sotsiaalasutuse Juhtide Nõukogu esimees, Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liidu
esimees
10.30 – 10.45 ettekanded juhatab sisse päeva moderaator Marju Unt, ettevõtjate
koolitaja. Estonian Euromanagement Institute
10.45 – 11.15 Jüri Kõre, Tartu Ülikooli dotsent. Ettekanne; 100 aastat hoolekannet
Eestis; unistused ja reaalsus

11.15 – 11.45 kohvipaus fuajees

11.45 – 12.30 Marju Lauristin endine Euroopa Parlamendi liige, Tartu Ülikooli
sotsiaalse kommunikatsiooni emeriitprofessor. Ettekanne; Sotsiaalkaitse probleemid
digiühiskonnas
12.30 – 12.50 Daniele Raspini, Itaalia. Ettekanne; veini mõju tervelt elatud
pikaealisusele

13.00 – 14.00 lõuna, hotelli restoranis. Laulab Tõnis, eksklient

14.05 –14.25 Kersti Põldemaa, sotsiaaltöö magister, direktor, Tallinna Sotsiaaltöö
Keskus. Ettekanne; Hoolekande arendamise vormid:
· Sotsiaaltöö baaskoolitus
· Elukestev õpe/ täiendkoolitus
· Rahvusvaheline koostöö
· Kutsekvalifikatsioonid sotsiaalvaldkonnas
14.30 – 14.55 Uku Torjus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Ettekanne;
hoolekandeteenused täna – Tallinna linna näitel.
15.00 – 15.15 Läti esindaja ettekanne
15.15 – 15.30 Leedu esindaja ettekanne

15.30 – 16.00 kohvipaus fuajees

16.00 – 16.15 Poola esindaja ettekanne
16.15 – 16.30 Eesti esindaja ettekanne
16.30 – 16.45 moderaatori kokkuvõte konverentsipäevast

Vaba aeg

19.00 – 23.00 bankett V SPA hotelli restoranis.
Traditsioonilised rahvusvahelised tervitused.
Meeleoluks ja tantsuks mängib ansambel “Projekt”

Konverentsi osalustasu 55 €, õhtune bankett 35 € pakett kokku 90 €
Registreerimine kuni 30. aprill 2018 e-aadressil kevadkonverents@gmail.com

Lubage endale üks hea päev Tartus!

Kontaktisik: Maire Koppel
Telefon 515 9123